Milieu-regelgeving is een gecompliceerd gebied, en wie er mee in aanraking komt kan vaak een steuntje is de rug gebruiken.Bedrijven of particulieren met een lastig probleem ondersteun ik op een pragmatische manier en voor een redelijk tarief. Ook overheden behoren tot de opdrachtgevers; ook voor langduriger opdrachten.

Toes Bouw en Milieu is actief in Noord- en Zuidholland en Friesland en adviseert u op het gebied van vergunningen en handhaving, bodemverontreiniging, hergebruik grond, baggerspecie of bouwstoffen en verwijderen asbest.

U kunt mijn CV vinden op LinkeIn.

Introductie

Mijn naam is Cees Toes, begonnen in de industrie en brandweer, MTS-bouwkunde en HTS-milieutechniek en sinds 1990 in “Milieuland” werkzaam.

Dat betekent dat ik de ontwikkeling van milieuregelgeving van “geboorte” tot nu heb meegemaakt. Begonnen bij een gemeenschappelijke dienst voor twee kleine gemeenten, waar de enkele provinciale milieuvergunningen bijna nog in een schoenendoos werden bewaard. Daar een breed werkende afdeling milieu met vier fte opgebouwd, en uiteindelijk ook de Bouw en Woningtoezicht-taken en fte ingevoegd. Na 9 jaar overgegaan naar de nieuw opgerichte Milieudienst Regio Alkmaar, en daargedurende 5 jaar het specialisme Bodem vormgegeven. En uiteindelijk 8 jaar bij de gemeente Castricum gewerkt als beleidsmedewerker/ bodemspecialist.

Al met al een erg leerzame tijd, waarin ik gezien heb dat de milieuregels in Nederland explosief groeiden en erg lastig te hanteren waren, zowel voor de professionals als bedrijven c.q. burgers. En dat je het alleen maar kon laten werken door pragmatisch en klantgericht te werken.

Dat laatste, het pragmatisch en klantgericht werken, doe ik graag voor u via mijn bureau Toes Bouw en Milieu. Ik neem opdrachten aan van bedrijven, particulieren en overheden, voor projecten of langere duur. Ons eerste gesprek is kosteloos, globaal adviserend en verplicht u tot niets.

U mag van mij verwachten dat ik integer, innovatief, professioneel, omgevingsbewust, ondernemend, oplossingsgericht en resultaatgericht ben.

Sinds juni 2017 ben ik werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer via YER. Hierbij bekleed ik de functie milieukundig adviseur bodem. In deze rol begeleid ik onderzoeken, saneringen en de grondstromen binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Diensten

Ik heb veel ervaring als vergunningverlener, handhaver, bodemspecialist en beleidsmedewerker.
Ik wil u als bedrijf of particulier graag van dienst zijn bij:

 • het verkrijgen van milieuvergunningen / AmvB's voor uw nieuwe bedrijf;
 • het oplossen van handhavingsproblemen;
 • begeleiding van grondverzet, bodemonderzoek, of saneringen;
 • het verkrijgen van vergunningen voor grondverzet c.q. sanering;
 • second opinion bodemonderzoeksrapporten of saneringsplannen;
 • en overige advisering / bemiddeling.

 Ik wil u als overheidsdienst of groter milieubureau / aannemer graag van dienst zijn als:

 • vergunningverlener;
 • handhaver;
 • adviseur;
 • interim-manager.

Projecten

In mijn functie als hoofd Milieu en Bouw-en Woningtoezicht heb ik de volgende projecten gedraaid:

 • opzetten afdeling Milieu, later invoeging Bouw en Woningtoezicht-taken;
 • algehele inventarisatie bedrijven in twee gemeentes;
 • vele integrale projecten, zoals sanerings-acties tanks of tankstations, handhavingsprojecten;
 • participeren in grote saneringsprojecten (gasfabriek, etc);
 • initiëren en participeren in zeer breed onderzoek relevantie bodemverontreiniging De Rijp.

 

In mijn functie als bodemspecialist heb ik de volgende projecten gedraaid:

 • introductie GEO-systemen;
 • verbetering handhaafbaarheid regelgeving grondverzet.

 

In mijn functie als beleidsmedewerker / bodemspecialist heb ik de volgende projecten gedraaid:

 • implementatie externe veiligheid;
 • gezamenlijke (politie, waterschap, brandweer, gemeente, milieudienst) en integrale handhaving.

 

In mijn functie als milieukundig adviseur bodem draag ik bij aan de volgende projecten:

 • PARK21, het ontwikkelen van een park van 10.000 hectare waar zes miljoen m3 grond ingebracht moet worden;

Contact

 

 

per email: ceestoes@gmail.com
per telefoon: 06-51412193
adres: Toes Bouw en Milieu, Arcadialaan 41, 1813 KM te Alkmaar